O ochronie zabytków - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O ochronie zabytków

Data publikacji 25.05.2018

Pierwszy tegoroczny numer „Kwartalnika Policyjnego” dotyczy problematyki zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i innym dobrom kultury, a także ich ochrony. Obiekty tego rodzaju należą do dziedzictwa kulturowego, i choć mają wartość trudną do wymierzenia w pieniądzu, to w pewnym sensie są bezcenne.

     W Polsce wyrazem dbałości o tego typu obiekty była m.in. nowelizacja w 2017 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zaostrzająca sankcje za niszczenie, a także za nielegalne poszukiwanie zabytków.

     Zapraszając do lektury, mamy nadzieję, że zainteresują Państwa opracowane zagadnienia dotyczące współpracy służb i instytucji w ochronie dóbr kultury, prawa międzynarodowego i krajowego dotyczącego tego zakresu, specyfiki ochrony zabytków sakralnych, charakterystyki wybranych przestępstw przeciwko zabytkom, a także dobre praktyki w obszarze prewencji i odzyskiwania dzieł sztuki.

http://kwartalnik.csp.edu.pl/

Redakcja „Kwartalnika Policyjnego”