Ćwiczenia pododdziałów zwartych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia pododdziałów zwartych

Data publikacji 17.05.2018

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-1/18 rozpoczęli zajęcia dydaktyczne przygotowujące ich do wykonywania zadań w strukturze pododdziałów zwartych Policji.

     W czasie kilkudziesięciu godzin dydaktycznych słuchacze poznają zasady formowania kordonów i dwukordonów policyjnych, rozwijania oraz zwijania linii posterunków i patroli, formowania i manewrowania tyralierami policyjnymi, a także postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych między innymi z odblokowywaniem obiektów i zabezpieczaniem imprez masowych.

     Tego rodzaju zajęcia dydaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Dzięki nim młodzi policjanci doskonalą taktykę działania oraz zgrywanie poszczególnych pododdziałów wchodzących w skład struktury kompanii pododdziału prewencji Policji. Słuchacze oprócz doskonalenia umiejętności praktycznych mają okazję do zapoznania się i wykorzystania w czasie ćwiczeń najnowszego wyposażenia wykorzystywanego przez policjantów oddziałów i pododdziałów prewencji Policji.

mł. insp. Grzegorz Perz/kierownik ZSP

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/WODiD