Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspomagamy jednostki terenowe Policji w realizacji ustawowych zadań

Data publikacji 16.05.2018

Kwiecień i maj to okres wzmożonej aktywności słuchaczy uczestniczących w szkoleniu zawodowym podstawowym – edycji oznaczonych symbolami SZP-6/17 i SZP-1/18. W tym czasie młodzi funkcjonariusze realizują zadania związane z pełnieniem służb patrolowych na obszarze działania jednostek organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego i mazowieckiego.

     Słuchacze, pod nadzorem kadry Zakładu Służby Prewencyjnej CSP oraz policjantów z komend powiatowych Policji w Pułtusku, Płońsku, Wyszkowie, Legionowie oraz Warszawa Zachód, a także komend rejonowych Policji Warszawa VI i Warszawa VII, doskonalą swoje umiejętności praktyczne wykonując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym wymienionym jednostkom organizacyjnym.

     Ta forma realizacji zajęć dydaktycznych pozwala słuchaczom w praktyce i w rzeczywistych warunkach skonfrontować oraz wykorzystać wiedzę uzyskaną w szkole. Wykonywanie podstawowych czynności policyjnych związanych np. z legitymowaniem osób czy kontrolą osobistą jest istotnym elementem doskonalenia zawodowego, szczególnie dla funkcjonariuszy rozpoczynających swoją drogę zawodową. Służby pełnione wspólnie z doświadczonymi policjantami są dla słuchaczy doskonałą lekcją poglądową a zdobyta dzięki nim wiedza z pewnością przełoży się na skuteczność podejmowanych działań, pozwalając wykonywać zadania zawodowe zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych konstytucją RP i innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego.

mł. insp. Grzegorz Perz/kierownik ZSP

zdj. asp. sztab. Daniel Piętka/ZSP