Zapraszamy do udziału w sportowej rywalizacji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w sportowej rywalizacji

Data publikacji 15.05.2018

15 czerwca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbędą się Mistrzostwa Policji w Judo. Zapraszamy zawodników reprezentujących zarówno jednostki Policji, jak i pozapolicyjne służby mundurowe.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH
W JUDO

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

  • Centrum Szkolenia Policji
  • Legionowskie Towarzystwo Sportowe

TERMIN ZAWODÓW

15 czerwca 2018 r.

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala sportowa Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

ADRES KORESPONDENCYJNY

Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121;
tel. 22 6053821 lub 7253821 (linia MSWiA), faks 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA); e-mail: zip@csp.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

W ZAWODACH

KATEGORIE WAGOWE

Zawody zostaną rozegrane w niżej podanych kategoriach wagowych
 i wiekowych:

Mężczyźni:

-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, dodatkowo dwie kategorie wagowe dla zawodników powyżej 40. roku życia do 81 kg i powyżej 81 kg.

 

Istnieje możliwość startu zawodników, którzy ukończyli 40. roku życia
w kategorii z młodszymi zawodnikami.

Kobiety:

do 63 kg i powyżej 63 kg, bez względu na wiek.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia (zakwaterowanie w dniach 14/15
i 15/16.06., kolacja w dniu 14.06, śniadanie i obiad w dniu 15.06.) pokrywa jednostka delegująca. Opłata za zakwaterowania i wyżywienie wyłącznie przelewem na podstawie wystawionej faktury.

OPŁATA STARTOWA

30 zł – płatne gotówką podczas ważenia. Legionowskie Towarzystwo Sportowe wystawi dowód wpłaty lub fakturę; w zależności od potrzeb wpłacającego. Opłata startowa zostanie przeznaczona na zakup pamiątkowych koszulek z logo zawodów.

ZAKWATEROWANIE

Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

ZGŁOSZENIA

DO ZAWODÓW

 

UWAGA!!!!

Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz potrzeby w zakresie zakwaterowania
i wyżywienia uczestników należy przesłać do dnia 11 czerwca 2018 r.
faksem: nr 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o możliwości korzystania
z bazy hotelowej przez członków poszczególnych reprezentacji decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

WERYFIKACJA

I LOSOWANIE

Weryfikacja i losowanie odbędą się w hali technik interwencji CSP w dniu
14 czerwca 2018 r., po zakończeniu ważenia.

PROGRAM ZAWODÓW

14.06.2018 – czwartek:

godz. 17.00 – 22.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników mistrzostw;

godz. 18.00 – 19.00 – kolacja;

godz. 20.00 – 21.30 – ważenie zawodników i sporządzenie list startowych – hala technik interwencji CSP.

15.06.2018 – piątek:

godz. 8.00 – 8.30 – waga pozostałych zawodników (niezważonych dzień wcześniej);

godz. 8.30 – losowanie walk turniejowych;

godz. 8.00 – 9. 00 – śniadanie;

godz. 10.30 – rozgrzewka;

godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Judo;

godz. 11.30 – 13.00 – walki turniejowe;

godz. 13.00 – 13.30 – walki finałowe;

godz. 14.00 – 15.00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych i uroczyste zakończenie zawodów;

godz. 15.00 – 16 00 – obiad, wyjazd uczestników mistrzostw;

godz. 18.00 – kolacja, spotkanie podsumowujące mistrzostwa.

 

16.06.2018 – sobota:

do godz. 12.00 – wyjazd uczestników mistrzostw.

INNE INFORMACJE

Zawody zostaną rozegrane na trzech matach.

Zawodnicy powinni posiadać legitymację służbową (funkcjonariusze) lub dowód osobisty (pracownicy), ważne badania lekarskie (badania profilaktyczne dopuszczające do służby/pracy).

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin oraz wzór zgłoszenia znajdują się poniżej.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI