Kurs SzP2/08 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs SzP2/08

Data publikacji 09.04.2008

Rozpoczęło się nowe szkolenie podstawowe dla kursu oznaczonego symbolem SzP2/08. Nowi słuchacze poznali już Komendanta szkoły i swoich opiekunów. Teraz będą sukcesywnie poznawać kadrę dydaktyczną, która odsłoni im arkana policyjnego zawodu. Przed nimi 7 miesięcy wytężonej pracy.

Wczoraj w auli CSP odbyła się uroczysta inauguracja nowego kursu SzP2/08. Słuchaczy przywitał Komendant CSP insp. J. Bąkiewicz oraz kierownictwo i kadra szkoły. Kurs rozpoczęło 142 słuchaczy z KSP i rzeszowskiej Komendy Wojewódzkiej. Słuchacze tworzą dwie kompanie. Dowódcą kompanii VI będzie podkom. Arkadiusz Jaskuła, a kompanią IX będzie się opiekował podkom. Andrzej Maciaszkiewicz. Na razie nowi słuchacze z zainteresowaniem oglądają szkołę i z respektem przyglądają się kolegom ze starszych kursów. Dzisiaj zaczęli już pierwsze zajęcia, niebawem rozpoczną się ćwiczenia, sprawdziany, zaliczenia – czyli ruszyło zwyczajne życie słuchacza szkoły policyjnej. Tak będzie aż do października, kiedy to opuszczą nasze mury.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK