Na prewencyjnym kole zainteresowań o uzależnieniach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na prewencyjnym kole zainteresowań o uzależnieniach

Data publikacji 26.02.2018

W Centrum Szkolenia Policji, w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań, został przeprowadzony mityng informacyjny z zakresu przeciwdziałania zjawisku patologii społecznej tj. alkoholizmowi. W spotkaniu wzięli udział słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-6/17 oraz SZP-1/18, a także kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oznaczonego symbolem PPwR-1/18.

     Wykład korelował z zakresem tematycznym programu szkolenia zawodowego podstawowego, („Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie” oraz „Rozpoznawanie i zapobieganie zjawiskom patologii społecznej”), a także z programem kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie („Właściwe postępowanie w sytuacji ujawnienia przemocy domowej ze względu na charakter sprawcy”).

     Podczas wykładu zostały przedstawione metody i procedury działania mające na celu właściwe rozpoznanie zjawiska alkoholizmu oraz udzielanie skutecznej pomocy rodzinom, w których ten problem występuje. Uczestnicy spotkania poznali również historię powstania i zasady działalności „Wspólnoty AA”. Współprowadząca wykład, Pani Hanna Ostrowska - Biskot – terapeuta uzależnień, a także wieloletni pracownik Izby Wytrzeźwień przy ul. Kolskiej w Warszawie, Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Tworkach oraz innych placówek, podzieliła się wiedzą na temat objawów uzależnienia i specyfiki choroby alkoholowej. Przedstawiła również placówki świadczące pomoc osobom z problemem alkoholowym lub tym, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Podkreśliła też rolę „Wspólnoty Anonimowych Alkoholików” w procesie zdrowienia. Wykład uświetnił swą obecnością Dyrektor Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, Pan Paweł Krysztofiak, a dwóch wieloletnich jej członków przedstawiło historię z własnego życia, w której działania „Wspólnoty AA” okazały się skuteczne.

     Jesteśmy przekonani, że szersza wiedza dotycząca zjawiska alkoholizmu pozwoli policjantom efektywniej wykonywać zadania służbowe w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

asp. Dorota Kozłowska/ZSP