Zapobiec cyberprzemocy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobiec cyberprzemocy

Data publikacji 23.02.2018

Świadomość i wiedza uczniów w zakresie zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, to podstawowe elementy cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach. W tym właśnie celu powstał Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, a głównym jego zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

     Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, gm. Nieporęt, w ramach czynności związanych z uczestnictwem we wspomnianym projekcie zaprosiła do siebie przedstawiciela Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

     Podkom. Tomasz Siemianowski – młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, 20 lutego br. wygłosił prelekcje dla klas IV-VII, podczas których omówił zarówno korzyści, jak i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu. Szczególną uwagę zwrócił on jednak na coraz częściej pojawiające się zjawisko cyberprzemocy wśród młodych ludzi w wieku szkolnym. Wyświetlona prezentacja, krótki film oraz statystyka wybranych przestępstw z katalogu cyberprzemocy, takich jak nękanie, straszenie, podszywanie się pod inną osobę, bądź wykorzystanie jej wizerunku, czy danych osobowych w sieci miało na celu uzmysłowić uczniom tamtejszej szkoły, jak błahe i kuriozalne sytuacje mogą prowadzić do  prawdziwego dramatu osoby stanowiącej cel ataku i pośmiewiska rówieśników w szkole.

tekst i zdjęcia: podkom. Tomasz Siemianowski/ZSK