Jubileuszowe spotkanie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileuszowe spotkanie

Data publikacji 13.02.2018

W poniedziałek, 12 lutego, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół spotkała się z funkcjonariuszami oraz pracownikiem, by pogratulować im z okazji jubileuszu służby i pracy.

     Jubileusz 25-lecia służby w Policji obchodził podinsp. Przemysław Bagiński, który od września 2006 roku zadania służbowe wykonuje w Centrum Szkolenia Policji. Aktualnie zajmuje stanowisko starszego wykładowcy Zespołu Minersko - Pirotechnicznego w Zakładzie Szkoleń Specjalnych. Prowadzi m.in. kursy specjalistyczne z zakresu rozpoznania minersko - pirotechnicznego, a także przygotowujące pirotechnika do samodzielnej neutralizacji urządzeń i materiałów niebezpiecznych. Wielokrotnie uczestniczył w charakterze prelegenta w szkoleniach prowadzonych dla Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych. Brał udział w zabezpieczeniu minersko - pirotechnicznym podczas wielu operacji policyjnych. Wspólnie z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, Turcji, Belgii, Austrii i Węgier, uczestniczył w projekcie OBWE, którego celem było opracowanie programu szkoleniowego dla Centrum Szkolenia Narodowej Policji Ukrainy we Lwowie.

     Jubileuszowe gratulacje z okazji 20-lecia służby przyjmował również asp. Przemysław Winnicki, mł. wykładowca w Zakładzie Służby Prewencyjnej. Ten nauczyciel policyjny realizuje zajęcia dydaktyczne na szkoleniach zawodowych podstawowych, kursach specjalistycznych i innych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności z zagadnień ogólno prewencyjnych oraz posługiwania się środkami łączności, konwojowania osób oraz poczty specjalnej, jest współautorem wielu materiałów dydaktycznych i publikacji z tego zakresu.

     Kolejną osobą świętującą jubileusz, tym razem 20-lecia pracy, jest licencjonowany zarządca nieruchomościami Pan Marcin Lewkowicz, główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów. Pan Marcin zajmuje się całokształtem spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami będącymi w stałym zarządzie Centrum Szkolenia Policji. Przygotowuje wewnętrzne akty prawne Komendanta CSP dot. gospodarowania nieruchomościami. Bierze udział w komisjach powoływanych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Centrum w sprawie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Uczestniczy także w komisjach przetargowych związanych z wynajmowaniem obiektów naszej jednostki.

     Wszystkim kolegom gratulujemy jubileuszu, życzymy wszelkiej pomyślności osobistej i wielu sukcesów zawodowych.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/WODiD