„Kwartalnik Policyjny” – CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kwartalnik Policyjny” – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Data publikacji: Data publikacji 15.02.2018

Dziesięciolecie „Kwartalnika Policyjnego” zamknęło wydanie poświęcone problematyce cyberbezpieczeństwa. Współczesny rozwój technologii teleinformatycznych przynosi bowiem ogromne szanse i możliwości, ale stwarza też nowe, narastające zagrożenia, które stanowią trudne wyzwanie dla instytucji i służb związanych z ochroną bezpieczeństwa.

     Aby sprostać próbie przedstawienia tego zagadnienia, do opracowania tego numeru zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli środowiska naukowego, NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Policji zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa: Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Biura Kryminalnego, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej, Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji.

     W niniejszym wydaniu zawarto też zagadnienia dotyczące dydaktyki policyjnej, opracowane przez kadrę dydaktyczną CSP oraz nauczyciela stowarzyszonego – biegłego sądowego.

     Kompletne wydanie jest dostępne na stronie: http://www.kwartalnik.csp.edu.pl  Zapraszamy do lektury.

     Podsumowanie

     10 lat „Kwartalnika Policyjnego” to: 43 numery czasopisma, ponad 820 artykułów kilkuset Autorów, 33,5 tys. stron, ponad 21 mln znaków.

     Warto podkreślić, że zaszczytny tytuł Autora Dziesięciolecia „Kwartalnika Policyjnego” przypada podinsp. Leszkowi Dyduchowi, obecnemu Zastępcy Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Od 2008 r. opublikowaliśmy 15 jego artykułów (w tym 1 współautorstwo) o łącznej objętości prawie pół miliona znaków. Prezentowane przez niego zagadnienia dotyczyły m.in. współdziałania Policji z innymi służbami, praktycznych aspektów służby prewencyjnej, przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012 oraz szkolenia spottersów, roli Policji w systemie zarządzania kryzysowego, wspomagania dowodzenia w Policji, a także Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w odniesieniu do interwencji policyjnych. Autorowi przekazujemy gratulacje oraz wyrazy wdzięczności i uznania dla jego pasji i wytrwałości.

     Wszystkim Autorom, którzy zechcieli podzielić się na łamach naszego pisma swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, jak również Współpracownikom oraz Czytelnikom „Kwartalnika Policyjnego” serdecznie dziękujemy za wspólne 10 lat.

 

Redakcja „Kwartalnika Policyjnego