Warsztaty w Budapeszcie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty w Budapeszcie

Data publikacji 12.02.2018

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) zorganizowała w swojej siedzibie w Budapeszcie, w dniach 7-8 lutego br. Workshop for Activity Managers. Warsztaty były dedykowane głównie managerom kursów stacjonarnych z oferty szkoleniowej CEPOL. Centrum Szkolenia Policji reprezentowali: mł. insp. Grzegorz Winnicki, Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych i Beata Pepłowska, gł. specjalista Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

     Managerowie (i osoby zajmujące się implementacją kursów stacjonarnych) reprezentowali prawie wszystkich 60 Framework partners (Partnerów ramowych CEPOL) z 23 krajów europejskich. Formuła warsztatów zawierała 2 dni robocze. Pierwszy dzień został poświęcony IGN (Integrated Guidance Note for Residential Activities) i Financial aspects, natomiast w drugim dniu miały miejsce zajęcia praktyczne związane z LMS (Learning Management System) – systemem pomocnym w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji.

     Centrum Szkolenia Policji, od momentu zawarcia Umowy ramowej z CEPOL, aktywnie uczestniczy w różnorodnych działaniach z oferty szkoleniowej CEPOL (residential activities, online learning resources and an exchange programme). W 2017 r. CSP zorganizowało kurs stacjonarny (działanie wspólne z EUROPOL-em) – wniosek aplikacyjny otrzymał maksymalną ocenę punktową i wnioskowane dofinansowanie. Także w 2018 roku Centrum zorganizuje po raz kolejny, wspólnie z EUROPOL-em, kurs stacjonarny (wniosek aplikacyjny otrzymał wnioskowane dofinansowanie i wysoką ocenę). Warsztaty dla  Activity Managers wpisują się w misję CEPOL: Making Europe a safer place through law enforcement training and learning.

Beata Pepłowska/ZZPiFP