Dzielnicowi już rozpoczęli tegoroczne szkolenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi już rozpoczęli tegoroczne szkolenia

Data publikacji 08.02.2018

20 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Policji, z obszaru całej Polski, zakończyło trwający prawie miesiąc kurs specjalistyczny dla dzielnicowych. W dniu 6 lutego br. przystąpili do egzaminu końcowego, który zdali ze średnim wynikiem 4,85.

     Edycja oznaczona symbolem Dz - 1/18 zapoczątkowała cykl kursów dla dzielnicowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku. W czasie kolejnych edycji Zakład Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ma przeszkolić ponad 200 policjantów.

     Na kursie tym funkcjonariusze nie tylko poszerzają wiedzę niezbędną do pełnienia służby przez dzielnicowego, ale także wymieniają doświadczenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych w tym obszarze. Decyzją nr 313 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2017 r. do programu wprowadzono nowe treści nauczania dotyczące  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – platformy wymiany informacji między społeczeństwem a Policją pozwalających na ocenę i optymalizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. To nowe narzędzie komunikacji między społecznością lokalną a Policją, wykorzystywane jest w profilaktyce, analizie zagrożeń oraz przygotowaniu pracy dzielnicowych jako policjantów tzw. pierwszego kontaktu.

     Wszystkim dzielnicowym gratulujemy ukończenia kursu i życzymy jak najwięcej sukcesów w służbie.

podkom. Krzysztof Świerczewski/ZSP