Systematycznie podnosimy jakość realizowanych szkoleń - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Systematycznie podnosimy jakość realizowanych szkoleń

Data publikacji 02.02.2018

Centrum Szkolenia Policji może pochwalić się bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Nauczyciele policyjni rozwijają swoje kompetencje m.in. poprzez uczestnictwo w kursach metodycznych organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego.

     Nauczyciel policyjny zatrudniony w Centrum Szkolenia Policji ma możliwość systematycznego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zarówno merytorycznych, jak też metodycznych. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za  doskonalenie umiejętności metodycznych kadry nauczycielskiej jest Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii. Do zadań Studium należy m.in. przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z obszaru  metodyki szkolenia, w tym również prowadzenie doradztwa metodycznego.

     W ofercie doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie metodyki nauczania znajduje się 20 programów, których tematyka dotyczy obszarów związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych – chronologią lekcji, procesem oceniania, wykorzystaniem środków dydaktycznych, współpracy z grupą szkoleniową, a także mierzeniem jakości szkolenia. W 2017 r. zespół metodyków zrealizował 28 edycji doskonaleń lokalnych, w których uczestniczyło 184 policjantów. W porównaniu do 2016 r. liczba przeprowadzonych edycji doskonaleń  wzrosła o 12, w efekcie czego o 52 osoby więcej skorzystały z tej formy podnoszenia kwalifikacji. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane przez  Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii sposoby doskonalenia kompetencji dydaktycznych dają możliwość rozwoju zawodowego nauczyciela, co w efekcie przekłada się na podniesienie jakości procesu dydaktycznego.

hg

zdj. ze zbiorów CSP