Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kursy z zakresu działań minersko-pirotechnicznych tylko w CSP

Data publikacji 17.11.2017

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju prowadzi doskonalenie zawodowe centralne w zakresie działań minersko-pirotechnicznych. Uczestnikami kursów specjalistycznych z tego obszaru, oprócz policjantów, są również przedstawiciele innych służb mundurowych. Zajęcia z problematyki minersko-pirotechnicznej realizują doświadczeni funkcjonariusze, wykorzystując przy tym specjalistyczny sprzęt i wyposażenie techniczne.

     Centrum Szkolenia Policji realizuje wszystkie rodzaje kursów minersko-pirotechnicznych od 1993 roku. Oferta szkoleniowa z tego zakresu stale się rozwijała. Aktualnie w Centrum można podnosić kwalifikacje zawodowe z obszaru minerstwa i pirotechniki na sześciu rodzajach kursów specjalistycznych – w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego, w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, w zakresie neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych z użyciem technik wysokościowych, w zakresie neutralizacji ładunków wybuchowych w obszarze wód, w zakresie podnoszenia umiejętności prowadzenia śledztwa po wybuchu oraz dla minerów-pirotechników kandydatów na instruktorów.

     Wzrost różnego rodzaju zagrożeń spowodował, że służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo sięgnęły po nowe rozwiązania i technologie, co znalazło odzwierciedlenie również w sprzęcie specjalistycznym i wyposażeniu wykorzystywanym w służbie przez minerów-pirotechników. Tego rodzaju sprzęt jest również niezbędny w procesie doskonalenia zawodowego, dlatego Zespół Minersko-Pirotechniczny Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP, zgodnie z tzw. rozdzielnikiem centralnym, otrzymał wyposażenie techniczne porównywalne w swojej klasie z tym, którym dysponują grupy minersko-pirotechniczne w kraju. Urządzenia te są intensywnie eksploatowane w procesie szkoleniowym, dlatego muszą być na bieżąco uzupełniane. W ten sposób zasoby Centrum Szkolenia Policji wzbogaciły się m.in. o bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny „WP-26-Y”, natomiast najnowszym zakupem jest nowoczesny manipulator „iMF 3200”. Dzięki uprzejmości jednostek organizacyjnych Policji, Centrum otrzymało również dwa stroje pochodzeniowe „EOD-9” – od KWP w Olsztynie i od KWP w Białymstoku, która, dodatkowo, przekazała robota interwencyjno-inspekcyjnego „INSPECTOR SR 10”. Ponadto, Komendanci Wojewódzcy Policji udzielają CSP pomocy delegując do współprowadzenia zajęć dydaktycznych minerów-pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. Podobne wsparcie oferuje Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Doświadczenie oraz profesjonalizm delegowanych policjantów w znaczący sposób wpływają na urealnienie i merytoryczny poziom zajęć.

     Serdecznie dziękujemy za  pomoc i zaangażowanie w proces doskonalenia zawodowego minerów-pirotechników, wyrażamy też nadzieję na kolejne wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS