Dzielnicowi zakończyli kurs - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi zakończyli kurs

Data publikacji 10.11.2017

8 listopada br. zakończyła się piąta edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych oznaczona symbolem Dz-5/17. Uczestniczyło w niej 23 policjantów, którzy swoje obowiązki służbowe pełnią na terenach miejskich i pozamiejskich.

     Kurs trwał 22 dni szkoleniowe i miał na celu przygotowanie policjantów do wykonywania zadań dzielnicowego. Zamierzony cel został w pełni osiągnięty. Słuchacze uzyskali zaliczenia z siedmiu bloków tematycznych m.in. organizacji, metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego, prewencji kryminalnej oraz interwencji policyjnych. Ponadto wszyscy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu końcowego.

     W imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji uczestników kursu pożegnał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch, który podkreślił potrzebę systematyzowania i ujednolicania wiedzy w zakresie pełnienia służby dzielnicowego, a także życzył funkcjonariuszom powodzenia w dalszej służbie.

          st. asp. Wojciech Biedrzycki/ZSP