Ruch drogowy zaprezentował się przed gruzińską delegacją - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ruch drogowy zaprezentował się przed gruzińską delegacją

Data publikacji 09.11.2017

Centrum Szkolenia Policji odwiedził pierwszy zastępca Dyrektora Departamentu Centralnej Policji Patrolowej MSW Gruzji wraz z Szefem Służby Granicznej Gruzji i oficerem łącznikowym MSW Gruzji w Polsce. Przedmiotem zainteresowania gruzińskiej delegacji były zadania realizowane przez CSP w zakresie szkolenia policjantów ruchu drogowego.

     Delegację powitała Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół wraz z Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Elżbietą Kołodziejską-Powalską i Kierownikiem Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Jarosławem Zgierskim. Gruzińscy goście zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez CSP, przede wszystkim tymi, które dotyczą doskonalenia zawodowego policjantów ruchu drogowego. Omówiono też doświadczenia polskiego szkolnictwa policyjnego w obszarze przygotowania funkcjonariuszy do kierowania ruchem pojazdów w warunkach miejskich. Uczestnicy delegacji mogli również obserwować zajęcia praktyczne na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego-część szczególna (RDs-13/17). Odbywały się one w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska  - Ratuszowa.

     Uczestnicy kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna w trakcie nauki, w ramach bloku tematycznego nr 5, w czasie 42 godzin dydaktycznych poszerzają wiedzę z zakresu podstaw prawnych oraz postaw, gestów i sygnałów występujących w czasie kierowania ruchem drogowym. W pierwszej fazie nauki słuchacze uczą się kierować ruchem drogowym na skrzyżowaniu klasycznym, poza drogą publiczną ( na terenie CSP). Kolejną fazą nauki są ćwiczenia praktyczne na skrzyżowaniach usytuowanych w obrębie drogi publicznej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Ostatnim etapem wymienionego bloku tematycznego potwierdzającym praktyczną umiejętność radzenia sobie w realnym ruchu ulicznym jest zaliczenie praktyczne, które odbyło się właśnie dziś.

sierż szt. Rafał Bloch/ZRD i Renata Cedro/WP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS i sierż szt. Rafał Bloch/ZRD