XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 20.10.2017

18 października we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest jako Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Centrum Szkolenia Policji, jak co rok, przyłączyło się do działań edukacyjnych promujących to wydarzenie, organizując cykl wykładów oraz zajęć poświęconych tej trudnej i poważnej problematyce.

     W ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi nadkom. dr Paweł Łabuz, ekspert Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, wygłosił dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolami: SZP- 3/17 i SZP-5/17, wykłady na temat „Współczesny handel ludźmi w Polsce i na świecie – tendencje i determinanty”. W zajęciach pozalekcyjnych związanych z tym zagadnieniem uczestniczyli również słuchacze kursów specjalistycznych, dla których  nadkom. Anna Rybicka, wykładowca Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii w dniu 18 października br. przeprowadziła wykład pt. „Wsparcie ofiar handlu ludźmi w działaniach Policji”, a także zaprezentowała film poświęcony problematyce handlu ludźmi.

nadkom. Anna Rybicka/SDDiP