Więcej specjalistów Public Relations w Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej specjalistów Public Relations w Policji

Data publikacji 17.10.2017

W dniu 13 października br., w Centrum Szkolenia Policji zakończył się kurs specjalistyczny dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo–informacyjnej w Policji, oznaczony symbolem OPM-1/17.

Od 9 października br., 8 policjantów z jednostek terenowych doskonaliło wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zadań prasowo–informacyjnych w Policji, budowania pozytywnego wizerunku i strategii promocji Policji oraz utrzymywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu. Pod okiem opiekuna kursu, nadkom. Łukasza Szwejkowskiego, policjanci omawiali również kwestie związane m.in. z prawnymi i etycznymi uwarunkowaniami działań oficera prasowego jednostki Policji oraz praktycznymi aspektami udzielania wypowiedzi w sytuacjach kryzysowych.

Wszyscy słuchacze uzyskali pozytywne wyniki i pomyślnie ukończyli kurs. Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej służbie.


Tekst: podinsp. Leszek Dyduch/ZSP
Zdjęcia: ze zbiorów ZSP