ProS - po raz drugi! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ProS - po raz drugi!

Data publikacji 17.10.2017

W dniach 2–13 października br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie profilaktyki społecznej.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do policjantów, którzy pełnią służbę w komórkach organizacyjnych do spraw prewencji kryminalnej lub wykonują zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Słuchacze, w trakcie szkolenia, poznają m.in. podstawy komunikowania społecznego, metody i techniki udzielania informacji przedstawicielom środków masowego przekazu, podstawy organizacyjne policyjnych działań profilaktycznych, ogólne zasady ich prowadzenia, czy strategie rozwiązywania problemów. Zajęcia prowadzone są w dużej mierze w formie warsztatowej i z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania.

W drugiej, tegorocznej, edycji kursu zajęcia realizowane były przy współpracy mł. insp. dr Marzeny Kordaczuk-Wąs – radcy Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, która omówiła m.in. poszczególne etapy konstruowania programu profilaktycznego. Szczególną uwagę zwróciła na to, jak ważne w jego projektowaniu są sposoby określania celów, definiowania wskaźników, a także rodzaj przyjętych procedur ewaluacyjnych. Za pomoc w realizacji zajęć oraz cenne wskazówki serdecznie dziękujemy, natomiast słuchaczom gratulujemy pozytywnego ukończenia kursu i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Tekst i zdjęcia: nadkom. Marceli Śmiałek/ZSP