Podwyższamy kwalifikacje zawodowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podwyższamy kwalifikacje zawodowe

Data publikacji 17.10.2017

W minionym tygodniu zakończyły się kolejne edycje kursów specjalistycznych oraz warsztatów doskonalących kwalifikacje zawodowe policjantów z całego kraju. Oferta edukacyjna Centrum Szkolenia Policji, jak zawsze, cieszyła się dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy, a absolwenci powrócili do macierzystych jednostek bogatsi o wiedzę i doświadczenie niezbędne w codziennej służbie.

W piątek, 13 października br., mury Centrum Szkolenia Policji opuściła liczna grupa słuchaczy, którzy uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach:

  • kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka (PDOZiPID-1/17) – 18 osób,
  • warsztaty dla policjantów realizujących zadania w nieetatowych pododdziałach prewencji Policji (WNPP-7/17) – 40 osób,
  • kurs specjalistyczny dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji (OPM-1/17) – 8 osób,
  • kurs specjalistyczny w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych (OMK-3/17) – 20 osób,
  • kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy (UPP-2/17) – 10 osób,
  • kurs specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym (TJMS-6/17) – 16 osób,
  • doskonalenie zawodowe dla prowadzących doskonalenie lokalne z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi realizowanego centralnie w formie innego przedsięwzięcia (WKPU-4/17),
  • kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej (Pro.S-2/17) – 16 osób.

Jesteśmy przekonani, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie kursów oraz warsztatów pomogą ich absolwentom w realizacji codziennych zadań oraz obowiązków służbowych. Wszystkim słuchaczom życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w dalszej służbie. Serdecznie zapraszamy również do udziału w kolejnych przedsięwzięciach szkoleniowych.

 

Tekst: AK/WP
Zdjęcia: archiwum CSP