30. edycja doskonalenia zawodowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

30. edycja doskonalenia zawodowego

Data publikacji 13.10.2017

Aż trzydzieści edycji warsztatów doskonalących pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych przeprowadzono w tym roku w Centrum Szkolenia Policji. W ostatniej z nich uczestniczyło 16 policjantów z komórek patrolowo-interwencyjnych i wywiadowczych. W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach mieli możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej pod nadzorem doświadczonego instruktora policyjnego.

     W trakcie pięciu dni szkoleniowych utrwalane były zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas posługiwania się bronią palną, a także  dotyczące właściwego używania środków przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji. Po przeprowadzeniu testu diagnozującego poziom sprawności fizycznej uczestników doskonalenia, wskazano odpowiednie metody rozwijania zdolności motorycznych. W czasie zajęć prezentowane były techniki obezwładniania i transportowania osoby, analizowano również przykłady zasadności stosowania środków przymusu bezpośredniego. Wnikliwie omówiono treści dotyczące zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej oraz działań antykorupcyjnych.

Tekst i zdjęcia: st. asp. Dariusz Ratajczak/ZKP