Doskonalenie umiejętności prowadzenia oględzin - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie umiejętności prowadzenia oględzin

Data publikacji 13.10.2017

Zakończyła się trzecia tegoroczna edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych”, oznaczona symbolem OMK-3/17.

     W trakcie tej edycji kursu szczególny przebieg miały zajęcia, których treścią były symulowane oględziny miejsca wypadku lotniczego, odbywające się częściowo w trakcie intensywnych opadów deszczu, co wymagało od słuchaczy nie tylko wiedzy i zaangażowania, ale też radzenia sobie z czynnikami atmosferycznymi, tak jak często ma to miejsce w toku czynności realnie wykonywanych na miejscach zdarzeń.

     W trakcie jej realizacji wykładowcy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych byli wspierani przez Pana Bartłomieja Getlicha z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, podinsp. Ewę Kartasińską - biegłego z zakresu badań biologicznych z Zakładu Biologii CLKP, Pana Mieczysława Wyszogrodzkiego - członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Panów Jana Młynarczyka i Andrzeja Gniwka - członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Pana Krzysztofa Kuropieskę reprezentującego Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich oraz Panią Ewelinę Grabowską i Pana Roberta Wiktorskiego z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom wspierającym Zespół Techniki Kryminalistycznej w realizacji zajęć dydaktycznych!

podinsp. Jarosław Piotrowski/zastępca kierownika ZSS

zdjęcia: uczestnicy kursu