Kurs instruktorski taktyki i technik interwencji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs instruktorski taktyki i technik interwencji

Data publikacji 05.10.2017

W Centrum Szkolenia Policji, 29 września, zakończył kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji – TITS-2/17. Już 2 października odbyło się postępowanie kwalifikacyjne na kolejną edycję tego rodzaju kursu.

     We wrześniowej edycji kursu uczestniczyło dziewięciu policjantów,  trzech funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz jeden funkcjonariusz Agencji Wywiadu. W czasie zajęć słuchacze doskonalili umiejętności z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego – siły fizycznej, posługiwania się pałkami służbowymi i innymi śpb, a także umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji oraz taktyki zatrzymywania osób. Oprócz tego utrwalali podstawy prawne i zasady przeprowadzania interwencji, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy oraz poznali wybrane zagadnienia z metodyki prowadzenia zajęć. Kurs zakończył się egzaminem, na który składały się zadania praktyczne polegające na wykazaniu się umiejętnością posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, umiejętnościami w zakresie działania taktycznego podczas zatrzymywania osób, a także indywidualnej realizacji zajęć dydaktycznych. Wszyscy słuchacze uzyskali oceny pozytywne i zdobyli kwalifikacje zawodowe instruktora taktyki i technik interwencji.

     2 października kolejnych dwudziestu trzech kandydatów na kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji  wzięło udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sprawdzającym umiejętności zawarte w programie szkolenia zawodowego podstawowego oraz poziom sprawności ogólnej. Pozytywny wynik uzyskało szesnastu funkcjonariuszy reprezentujących Komendę Stołeczną Policji, KWP w Lublinie, KWP w Radomiu oraz KWP w Kielcach. Będą doskonalić umiejętności do 27 października br. Jesteśmy przekonani, że wszyscy nabędą uprawnienia do samodzielnego prowadzenia, w jednostkach organizacyjnych Policji, zajęć oraz egzaminowania policjantów w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

     Wszystkim słuchaczom życzymy jak najlepszych ocen, a prowadzącym zajęcia – podinsp. Krzysztofowi Kozyrze i st. asp. Grzegorzowi Trędowskiemu sukcesów dydaktycznych.

 podinsp. Edyta Witkowicz/zastępca kierownika ZIP i asp. szt. Tomasz Dąbrowski/ZIP