Na spotkaniu Prewencyjnego Koła Zainteresowań - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na spotkaniu Prewencyjnego Koła Zainteresowań

Data publikacji 04.10.2017

W ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań, w Centrum Szkolenia Policji, został przeprowadzony mityng informacyjny poświęcony problematyce przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu. Uczestniczyli w nim słuchacze szkoleń i kursów, które w programach nauczania zawierają treści dotyczące zapobiegania zjawiskom patologii społecznej i pomocy rodzinom dotkniętych tym problemem.

     Tematyka spotkania korelowała z treściami nauczania programu szkolenia zawodowego podstawowego oraz programu kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku z czym w wykładzie wzięli udział słuchacze szkolenia oznaczonego symbolem SZP-3/17 oraz kursu PPwR-5/17.

     W trakcie mityngu analizowano metody i procedury działania mające na celu właściwe rozpoznanie zjawiska alkoholizmu oraz udzielanie skutecznej pomocy rodzinom, w których ten problem występuje. Jeden z prowadzących podzielił się również własnymi doświadczeniami związanymi z nadużywaniem alkoholu, a także omówił formy pomocy i wsparcia w pokonywaniu nałogu, jakie otrzymał od „Wspólnoty AA”.

     Jesteśmy przekonani, że udział w wykładzie wzbogacił wiedzę słuchaczy w tym zakresie, co z pewnością będzie miało istotny wpływ na przygotowanie do zawodu zarówno funkcjonariuszy dopiero rozpoczynających służbę, jak i policjantów, którzy już wykonują zadania w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za problematykę przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Można także uznać, że spotkanie, poza walorami poznawczymi, przyczyniło się do uwrażliwienia słuchaczy na dramaty ludzkie związane z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.

tekst i zdjęcia: asp. Dorota Kozłowska/ZSP