Aktywność dydaktyczna poza CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aktywność dydaktyczna poza CSP

Data publikacji 29.09.2017

W dniach 27-28.09.br., z inicjatywy Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie, odbyło się szkolenie z zakresu organizacji i metodyki prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych oraz zdarzeń o charakterze terrorystycznym ze znaczną ilością ofiar. W przeprowadzenie tego przedsięwzięcia szkoleniowego zaangażowany był funkcjonariusz Centrum Szkolenia Policji.

     Szkolenie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie i było dedykowane policjantom pionu kryminalnego garnizonu zachodniopomorskiego, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy bardzo często współdziałają z organami ścigania na miejscu tego typu zdarzeń. Za stronę merytoryczną przedsięwzięcia (w tym również za przygotowanie symulacji oględzin miejsca użycia broni palnej i ocenę podjętych czynności) byli odpowiedzialni Zastępca Kierownika Zakładu Szkoleń SpecjalnychCentrum Szkolenia Policji podinsp. Jarosław Piotrowski oraz koordynator ds. techników kryminalistyki z województwa śląskiego, asp. szt. Ireneusz Stasiszyn.

podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS

zdjęcia: uczestnicy szkolenia