Dzielnicowi po egzaminie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi po egzaminie

Data publikacji 28.09.2017

26 września br. zakończył się kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem Dz-4/17. Uczestniczyło w nim 46 policjantów, którzy swoje obowiązki służbowe pełnią na terenach miejskich i pozamiejskich.

     Kurs trwał 22 dni szkoleniowe. W tym czasie słuchacze musieli uzyskać zaliczenia z siedmiu bloków tematycznych m.in. organizacji, metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego, prewencji kryminalnej oraz interwencji policyjnych. Kurs zakończył się egzaminem – wszyscy słuchacze otrzymali oceny pozytywne.

     Świadectwa ukończenia kursu, w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji, wręczył Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch.

st. asp. Wojciech Biedrzycki/ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP