XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 25.09.2017

W minioną niedzielę (24 września) w Częstochowie, w Klasztorze Ojców Paulinów odbyły się XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. W uroczystościach uczestniczyli także policjanci i pracownicy Centrum Szkolenia Policji oraz poczet ze sztandarem naszej jednostki.

     Tegoroczne spotkanie policjantów i pracowników Policji rozpoczęło się od złożenia wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie uczczono pamięć Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Punktem kulminacyjnym uroczystości była msza święta celebrowana na Jasnogórskich Błoniach przez księdza biskupa Józefa Guzdka – Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji oraz przez kapelanów Policji. W czasie spotkania odczytano również skierowane do pielgrzymów listy – Ministra SWiA Mariusza Błaszczaka oraz Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. Ostatnim akcentem niedzielnego spotkania była wspólna modlitwa w intencji Policji przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski.

mł. insp. G. Winnicki/ZIP      

zdjęcia: archiwum ZIP