Kolejna edycja kursu instruktorów strzelań policyjnych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja kursu instruktorów strzelań policyjnych

Data publikacji 15.09.2017

11 września br. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się trzecia edycja kursu specjalistycznego, w którym uczestniczą policjanci wytypowani do wykonywania, w swoich jednostkach organizacyjnych, zadań instruktora strzelań policyjnych. Spośród dziewiętnastu kandydatów, do udziału w zajęciach zakwalifikowano 15 policjantów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu kwalifikacyjnego.

     Kurs specjalistyczny dla policjantów, którzy będą wykonywać zadania instruktora strzelań policyjnych to okres intensywnych zajęć poświęconych nie tylko problematyce technik i taktyki strzeleckiej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy kursu zapoznają się między innymi z systemem szkolenia strzeleckiego policjantów, rolą instruktora w procesie doskonalenia strzeleckiego oraz podstawowymi elementami metodyki szkolenia z tego zakresu. W celu optymalnego przygotowania absolwentów kursu do roli instruktora kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji przywiązuje wiele uwagi do standaryzacji wiedzy i umiejętności każdego z uczestników. Niezwykle istotnym etapem warsztatowej części kursu jest prezentacja zajęć strzeleckich.

     W ciągu 22 dni doskonalenia zawodowego kandydaci na instruktorów zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć, a zwieńczeniem procesu kształcenia będzie egzamin instruktorski, który składa się z dwóch etapów – testu wiedzy oraz oceny umiejętności prowadzenia zajęć strzeleckich z grupą policjantów.

kom. Hubert Kowalik/ZIP

zdjęcia archiwum ZIP