Mistrzostwa Policji w Judo - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mistrzostwa Policji w Judo

Data publikacji 15.09.2017

20 października w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbędą się Mistrzostwa Policji w Judo. Zapraszamy zawodników reprezentujących zarówno jednostki Policji, jak i pozapolicyjne służby mundurowe.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

MISTRZOSTWA POLICJI W JUDO

 

 

ORGANIZATORZY

  • Centrum Szkolenia Policji
  • Legionowskie Towarzystwo Sportowe
  • Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Centrum Szkolenia Policji

TERMIN ZAWODÓW

   20 października 2017 r.

MIEJSCE ZAWODÓW

   Hala sportowa Centrum Szkolenia Policji

   05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

ADRES KORESPONDENCYJNY

   Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121;
tel. 22 6053821 lub 7253821 (linia MSWiA), faks 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA);   e-mail: kierzip@csp.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

W ZAWODACH

KATEGORIE WAGOWE

   Zawody zostaną rozegrane w niżej podanych kategoriach wagowych i wiekowych:

   Mężczyźni:

   -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, dodatkowo dwie kategorie wagowe dla  zawodników powyżej 40. roku życia do 81 kg i powyżej 81 kg.

   Istnieje możliwość startu zawodników, którzy ukończyli 40. roku życia w kategorii z  młodszymi zawodnikami.

   Kobiety:

   do 63 kg i powyżej 63 kg, bez względu na wiek.

KOSZTY UCZESTNICTWA

   Koszty zakwaterowania i wyżywienia (zakwaterowanie w dniach 19/20 i 20/21.10.,

   Kolacja w dniu 19.10, śniadanie i obiad w dniu 20.10.) pokrywa jednostka delegująca.    Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie wyłącznie przelewem na podstawie wystawionej faktury.

OPŁATA STARTOWA

   Brak opłaty startowej.

ZAKWATEROWANIE

   Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

ZGŁOSZENIA

DO ZAWODÓW

 

   UWAGA!!!!

   Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz potrzeby w zakresie zakwaterowania
   i wyżywienia uczestników należy przesłać do dnia 16 października 2017 r.
   faksem: nr 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA).
   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o możliwości korzystania
   z bazy hotelowej przez członków poszczególnych reprezentacji decydować będzie  kolejność nadesłanych zgłoszeń.

WERYFIKACJA

I LOSOWANIE

   Weryfikacja i losowanie odbędą się w hali sportowej CSP w dniu 20 października 2017 r., po zakończeniu ważenia.

PROGRAM ZAWODÓW

   19.10.2017 – czwartek:

   godz. 1700 – 2200 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników mistrzostw;

   godz. 1800 – 1900 – kolacja;

   godz. 2000 – 2130 – ważenie zawodników i sporządzenie list startowych – hala technik interwencji CSP.

   20.10.2017 – piątek:

   godz. 800 – 830 – waga pozostałych zawodników (niezważonych dzień wcześniej);

   godz. 830 – losowanie walk turniejowych;

   godz. 800 – 9 00 – śniadanie;

   godz. 1030 – rozgrzewka;

   godz. 1100 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Policji w Judo;

   godz. 1130 – 1300 – walki turniejowe;

   godz. 1300 – 1330 – walki finałowe;

   godz. 1400 – 1500 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowychi uroczyste zakończenie zawodów;

   godz. 1500 – 16 00 – obiad, wyjazd uczestników mistrzostw;

   godz. 1800 – kolacja, spotkanie podsumowujące mistrzostwa.

 

   21.10.2017 – sobota:

   do godz. 1000 – wyjazd uczestników mistrzostw.

INNE INFORMACJE

   Zawody zostaną rozegrane na trzech matach.

   Zawodnicy powinni posiadać legitymację służbową (funkcjonariusze) lub dowód osobisty  (pracownicy), ważne badania lekarskie (badania profilaktyczne dopuszczające do służby/pracy).

ZAŁĄCZNIKI

   Regulamin oraz wzór zgłoszenia znajdują się poniżej.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI