Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczął się kurs instruktorski taktyki i technik interwencji

Data publikacji 13.09.2017

We wrześniu, w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się druga tegoroczna edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji.

     Na kurs zostali skierowani funkcjonariusze przewidziani do prowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w jednostkach terenowych Policji. W szkoleniu uczestniczy czternastu funkcjonariuszy, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zorganizowane w  formie egzaminu praktycznego.

     Podczas zajęć policjanci będą doskonalić umiejętności z zakresu posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, w tym stosowania siły fizycznej, a także umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji oraz taktyki zatrzymywania osób. Oprócz tego program kursu zawiera treści dotyczące podstaw prawnych i zasad przeprowadzania interwencji, pierwszej pomocy oraz metodyki prowadzenia zajęć.

asp. szt. Tomasz Dąbrowski/ZIP