Więcej umiejętności prewencyjnych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej umiejętności prewencyjnych

Data publikacji 11.09.2017

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się piąta, w tym roku, edycja warsztatów dla policjantów realizujących zadania w nieetatowych pododdziałach prewencji Policji. Uczestniczyło w niej 57 policjantów.

     Zgodnie z programem warsztatów funkcjonariusze doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu formowania kordonów, linii posterunków i patroli oraz tyralier, a także podawania przez przełożonych komend związanych z formowaniem szyków porządkowych stosowanych przez pododdziały zwarte Policji w trakcie przywracania naruszonego ładu oraz porządku publicznego, jak również postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych. Na tej edycji doskonalono również umiejętności policjantów w sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 256 lub 257 kk. W tym celu zrealizowano zajęcia z wykorzystaniem metody symulacji – zainscenizowano zdarzenie, którego uczestnicy publicznie znieważali grupę ludności z powodu jej przynależności narodowościowej.

     Wszyscy uczestnicy trzydniowych warsztatów otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w tego rodzaju doskonaleniu zawodowym. Pełniący obowiązki zastępcy kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch, w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji, podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie i zdyscyplinowanie w czasie przedsięwzięcia szkoleniowego oraz życzył im dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

podinsp. Leszek Dyduch/ZSP

zdjęcia kom. Tomasz Midro/ZSP