Wspólne przedsięwzięcie szkoleniowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne przedsięwzięcie szkoleniowe

Data publikacji 04.09.2017

W dniach 28 sierpnia – 1 września br. Centrum Szkolenia Policji gościło uczestników kursu z zakresu ochrony świadka. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Agencji Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL, przy współudziale EUROPOL-u. W zajęciach uczestniczyło 37 osób – 20 przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 17 reprezentantów formacji policyjnych i agencji zajmujących się problematyką ochrony świadka spoza Unii.

     Centrum Szkolenia Policji jako jednostka prowadząca aktywną działalność na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej od 2016 r. jest partnerem CEPOLU-u. Jednym z przejawów angażowania się CSP we współpracę międzynarodową było między innymi uzyskanie przez jednostkę na początku br., funduszy na organizację szkolenia pod nazwą Ochrona świadka.

     W przedsięwzięciu uczestniczyła wyselekcjonowana grupa doświadczonych praktyków, którzy reprezentowali nie tylko kraje Unii Europejskiej i pozostałe państwa Starego Kontynentu, lecz także Afrykę, Amerykę Północną i Azję. Zajęcia prowadzili doświadczeni eksperci z Anglii, Austrii, Danii, Estonii, Holandii, Szkocji i Szwecji. Bogactwo doświadczeń kadry eksperckiej oraz uczestników zajęć przyczyniły się do osiągnięcia celów założonych w programie kursu, a także wniosły wiele cennych spostrzeżeń i miały wpływ na propagowanie i wymianę dobrych praktyk.

     Omawiana problematyka to niezwykle istotna i zarazem wrażliwa sfera działalności wielu służb, a realia współczesnego Świata sprawiają, że nabiera ona znaczenia o charakterze międzynarodowym. Tym bardziej więc konieczne są wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe, które zapewniają wymianę wiedzy i doświadczeń.

     Realizacja niniejszego kursu to wynik kilkumiesięcznych przygotowań i pracy wielu osób. Stronę merytoryczną przedsięwzięcia opracował przedstawiciel EUROPOL-u oraz kadra ekspertów prowadzących poszczególne zajęcia. Za stronę organizacyjną odpowiadali policjanci i pracownicy gospodarza, czyli Centrum Szkolenia Policji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wielomiesięczny, wytężony wysiłek pracownikówZespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych oraz Wydziału Prezydialnego.

mł. insp. G. Winnicki/ZIP

zdjęcie: M. Mazewski/ZSS