Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Data publikacji 28.04.2017

Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół uczestniczyła, w zorganizowanej w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Święta Flagi RP.

     Wśród zaproszonych gości byli również: Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski, Starosta Powiatu Legionowskiego Pan Robert Wróbel, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest również Prezesem Instytutu Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pan prof. dr hab. Wiesław Wysocki, Prezes NSZZ Pracowników Wojska Pan Zenon Jagiełło, a także przedstawiciele lokalnych służb mundurowych i instytucji oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej CSŁiI oraz 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

     Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura w swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do zbliżającej się 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Następnie wręczył akty mianowania, odznaki tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP III stopnia oraz dyplomy uznania. Odczytane zostały także pozostałe wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników resortu ON.

     Uczestnicy uroczystości wysłuchali również wykładu na temat historii polskiej flagi oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja, wygłoszonego przez Pana prof. dr. hab. Wiesława Wysockiego.

źródło: http://www.cslii.wp.mil.pl