Wspólne patrole - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole

Data publikacji 24.04.2017

Słuchacze Centrum Szkolenia Policji systematycznie pełnią wspólne patrole z doświadczonymi funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Taki rodzaj współpracy znacząco przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu legionowskiego i dodatkowo pozwala młodym policjantom na zdobywanie praktycznej wiedzy zawodowej.

     Obowiązek zrealizowania przez wszystkich słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego służb patrolowych w warunkach rzeczywistych, został określony w programie szkolenia. Na mocy dokonanych uzgodnień, odbywają się one w jednostkach terenowych garnizonu mazowieckiego i stołecznego. To dla słuchaczy doskonały sposób na skonfrontowanie wiedzy i umiejętności zawodowych, nabywanych dotychczas w środowisku szkolnym, z realizacją zadań w warunkach rzeczywistych. Wspólne służby pozwalają także na zwiększenie ilości patroli w najbardziej newralgicznych miejscach, gdzie np. dochodzi do uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń.

hg

zdj. KPP w Legionowie