Krew po raz kolejny - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krew po raz kolejny

Data publikacji 21.04.2017

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się, kolejna w tym roku, akcja poboru krwi. Włączyły się do niej 53 osoby, które oddały łącznie 23,85 l tego cennego daru. Dodatkowo 6 osób zarejestrowało się, jako potencjalni dawcy, w Bazie Dawców Komórek Macierzystych Polska.

Akcje krwiodawstwa są w Centrum Szkolenia Policji wieloletnią tradycją. Zawsze spotykają się z ogromną aprobatą zarówno ze strony kierownictwa szkoły, jak też kadry i słuchaczy uczestniczących w kursach i szkoleniach zawodowych. Upowszechnieniu i kontynuowaniu idei honorowego krwiodawstwa służy też zapewne utworzony na terenie CSP, pod koniec ubiegłego roku, oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Legion”.

Dzisiejsza akcja, podobnie jak poprzednie, poprzedzona była kampanią informacyjną – na terenie jednostki rozmieszczono plakaty, a na stronie  internetowej Klubu HDK PCK „Legion” pojawiła się stosowna zapowiedź.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP