Przygotowanie metodyczne do doskonalenia zawodowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie metodyczne do doskonalenia zawodowego

Data publikacji 21.04.2017

Nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji przygotowywali funkcjonariuszy oraz pracowników z jednostek organizacyjnych Policji do prowadzenia zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

     W dniach 10-14 kwietnia br. odbył się kurs specjalistyczny w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe. Słuchacze zapoznali się z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru dydaktyki i andragogiki, a także sposobem komunikowania się w procesie dydaktycznym oraz dokumentowaniem doskonalenia lokalnego. Jednak najbardziej istotnym zagadnieniem, które będzie wykorzystywane przez uczestników kursu w jednostkach macierzystych, było przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranego tematu. Wszyscy wykonali to zadanie na poziomie dobrym, bardzo dobrym i wyróżniającym. Organizatorzy oraz prowadzący kurs są przekonani, że te doskonałe wyniki przełożą się na podniesienie efektywności całego doskonalenia zawodowego realizowanego w Policji.

podinsp. Grzegorz Jankowski/SDDiP

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP