Już nie policjant - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Już nie policjant

Data publikacji 20.04.2017

Czwartek, 20 kwietnia br., był dla naszego kolegi podinsp. Tomasza Maczugi ostatnim dniem służby. Już teraz, na emeryturze, będzie rozwijał swoje pasje i zainteresowania.

     Podinsp. Tomasz Maczuga rozpoczął służbę w Policji w 1995 r. Od 1997 r. realizował zadania w Centrum Szkolenia Policji – początkowo na wykonawczych stanowiskach dydaktycznych w Zakładzie Interwencji Policyjnych, a od 2009 jako zastępca kierownika. Od momentu rozpoczęcia służby w CSP prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu taktyki i technik interwencji z uczestnikami szkoleń zawodowych podstawowych oraz kursów specjalistycznych. Jako policyjny dydaktyk nie tylko kształcił umiejętności przydatne w codziennej policyjnej służbie, lecz także opublikował w prasie policyjnej szereg artykułów skierowanych przede wszystkim do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz instruktorów taktyki i technik interwencji. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością książka jego autorstwa, pt. Pałka teleskopowa – walka obronna, w której prezentuje swoje pragmatyczne podejście i dzieli się z czytelnikami nie tylko bogatą wiedzą, lecz także olbrzymim doświadczeniem zawodowym.

     W trakcie swojej kariery zawodowej policjant niejednokrotnie uczestniczył w pracach zespołów powoływanych przez komendanta głównego Policji do spraw związanych z opracowaniem lub modyfikacją programów szkolenia, nauczania a także licznych przepisów wykonawczych związanych z tematyką interwencji policyjnych. Wieloletnia działalność i liczne sukcesy dydaktyczne podinsp. Tomasza Maczugi sprawiły, iż był on często zapraszany do prowadzenia zajęć w ramach procesu doskonalenia zawodowego policjantów komend wojewódzkich, a także funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Należy również podkreślić aktywność policjanta na arenie międzynarodowej – między innymi udział w projekcie mobilności VETPRO pn. Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy.

     Ponad dwudziestoletnia kariera zawodowa podinsp. Tomasza Maczugi, to przede wszystkim liczne sukcesy, a także serdeczność, sumienność i oddanie służbie. Z pewnością zapisał się w naszych sercach jako wzorowy policjant, kolega na którego zawsze można liczyć i przede wszystkim wychowawca adeptów policyjnego rzemiosła.

     Świeżo upieczonemu emerytowi życzymy dużo zdrowia, radości życia i spełnienia najpiękniejszych marzeń.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/kierownik ZIP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS