„Milczenie nie zawsze jest złotem-wybieram godne życie” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Milczenie nie zawsze jest złotem-wybieram godne życie”

Data publikacji 20.04.2017

Pod takim hasłem 13 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Policji odbyły się nietypowe zajęcia z tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczyli w nich słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-1/17, całej V kompanii.

     Autorskie zajęcia przygotowała i przeprowadziła nadkom. Dorota Cyma-Końska, nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej. W przedsięwzięcie była zaangażowana również asp. sztab. Elżbieta Parzych.

     Na początku zajęć słuchacze 1. plutonu przedstawili dramę, której tematem przewodnim była interwencja w rodzinie doświadczającej przemocy. W pierwszej odsłonie interwencja została przeprowadzona w niewłaściwy sposób – zlekceważono problem kobiety doświadczającej przemocy, co w konsekwencji doprowadziło do jej zabójstwa. W drugiej odsłonie interwencja była przeprowadzona już w sposób prawidłowy, z zachowaniom wszelkich zasad interweniowania. Taki sposób pokazania działania patrolu interwencyjnego, z jednoczesnym zaprezentowaniem konsekwencji, wywołał wśród słuchaczy wiele emocji, a także refleksji związanych z wykonywaniem tego rodzaju czynności. Zamysłem autorki było wskazanie następstw, bardzo poważnych i nieodwracalnych, w przypadku nieprofesjonalnego, lekceważącego podejścia do problemu przemocy w rodzinie. W trakcie zajęć zwrócono też uwagę, że najczęstszą interwencją, bardzo trudną i wielopłaszczyznową, jest interwencja związana z przemocą w rodzinie.

     Po zakończonej dramie, prowadząca przekazała obszerne informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dalsza część zajęć równie, jak poprzednia aktywizowała słuchaczy – słuchacze losowali pytania, na które następnie musieli odpowiadać. Wywiązała się bardzo gorąca i ciekawa dyskusja. Odpowiadając na wylosowane pytania słuchacze dzielili się także swoimi wątpliwościami, które wyjaśniała prowadząca.

     Drama, jako metoda pracy ze słuchaczami, była wykorzystana na tego rodzaju zajęciach po raz pierwszy. Obserwując zaangażowanie młodych funkcjonariuszy, a także dyskusję i wypracowane wnioski, należy uznać, że taki niecodzienny sposób przekazywania wiedzy jest dla nich bardzo atrakcyjny i jednocześnie efektywny.

nadkom. Dorota Cyma-Końska/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS