Materiały wybuchowe im niestraszne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Materiały wybuchowe im niestraszne

Data publikacji 20.04.2017

20 kwietnia odbyła się inauguracja „Kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych” (MPAT-1/17).

     W uroczystym rozpoczęciu kursu oprócz kierownictwa Zakładu Szkoleń Specjalnych i kadry dydaktycznej Zespołu Minersko - Pirotechnicznego wziął udział mł. insp. Marcin Szyndler, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji oraz goście honorowi: mł. insp. Mirosław Wypych, Zastępca Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, płk. dr w st. spocz. Jerzy Rutkowski – współorganizator tworzenia pirotechniki w Policji i konstruktor, wykorzystywanych do dziś, wielu urządzeń pirotechnicznych, a także nowo mianowany Krajowy Koordynator Działań Minersko-Pirotechnicznych asp. szt. Tomasz Rzeszótko.

     Zajęcia na kursie zakończą się 3 czerwca br. Przez sześć tygodni słuchacze kursu będą zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podziału, rodzajów, składu i wykorzystania materiałów wybuchowych. Poznają też taktykę i techniki wykorzystywane przez Policję i inne służby, takie jak np. Straż Graniczna, podczas neutralizacji materiałów wybuchowych i urządzeń samodziałowych.

podinsp. Przemysław Bagiński/ZSS

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS