Najnowszy numer „Kwartalnika Policyjnego” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy numer „Kwartalnika Policyjnego”

Data publikacji 11.04.2017

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Kwartalnika Policyjnego”. Jego motywem przewodnim są zagadnienia z obszaru techniki kryminalistycznej i medycyny sądowej. Niniejsze wydanie otwiera artykuł prezentujący przekrój działalności pełnomocnika ds. techników kryminalistyki.

     W codziennych zmaganiach o ulepszanie stosowanych metod śledczych wykorzystywane są zdobycze rozwoju naukowego i technologicznego, więc nie mogło też zabraknąć tekstów odnoszących się do wykorzystywania specjalistycznego sprzętu, systemów informatycznych i wyposażenia techniczno-kryminalistycznego. Szczególnie ważnym elementem jest edukacja funkcjonariuszy Policji oraz innych podmiotów parających się kryminalistyką na co dzień, stąd artykuły o walorach dydaktycznych. Jak w przypadku każdej złożonej działalności, prowadzonej na szeroką skalę, tak i tu nie brakuje problemów związanych z interpretacją przepisów i wypracowaniem dobrych praktyk – staraliśmy się przybliżyć niektóre z nich.

     W parze z kryminalistyką bardzo często podąża medycyna sądowa, a więc i jej poświęcamy sporo miejsca. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie naszych czeskich partnerów we współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, dotyczące funkcjonującego u nich zespołu zajmującego się identyfikacją ciał ofiar katastrof (DVI).

     W numerze znajdują się również interesujące artykuły dotyczące innych kwestii – m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współdziałania Sił Zbrojnych RP z Policją czy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, a także wskazówki i komentarze dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, ujęte w ramy „Vademecum Policjanta”.

     Zachęcając do lektury, zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pragną zabrać głos w sprawach ważnych dla środowiska policyjnego, mamy bowiem nadzieję, że w ten sposób czasopismo umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz przyczyni się do poszukiwania rozwiązań odpowiadających aktualnym potrzebom służby.

     Autorom, którzy zgodzili się zamieścić swoje teksty na naszych łamach – serdecznie dziękujemy i liczymy na ciekawe publikacje w przyszłości.

     Kompletne wydanie „Kwartalnika Policyjnego” dostępne na stronie: www.kwartalnik.csp.edu.pl.

Ze wstępu redaktora naczelnego

mł. insp. Marcina Szyndlera do nr 1/2017