Prewencja w szkole - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prewencja w szkole

Data publikacji 11.04.2017

6 kwietnia przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji spotkali się z uczniami klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK w Legionowie. Zajęcia dotyczyły sytuacji i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, ogólnie pojętego bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

     Jednym z głównych celów wizyty policjantów było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na nastoletnich użytkowników internetowej sieci. Dla tej grupy osób Internet jest nieodłącznym elementem codziennej aktywności, życia społecznego, nauki i zabawy. Dlatego ważne jest, żeby od najmłodszych lat przekazywać im podstawowe informacje związane z bezpiecznym korzystaniem z tego rodzaju nośnika informacji. W dobie dzisiejszego postępu technicznego i ogólnie dostępnych łączy internetowych zawieranie znajomości przez Internet stanowi duże zagrożenie dla dzieci w różnym wieku. Dlatego bardzo ważnym elementem wychowania jest kształtowanie postaw asertywnych już u najmłodszych i uczenie mówienia „nie” w sytuacjach, które dziecko uzna za niebezpieczne lub niepokojące. Policjanci rozmawiali z uczniami również na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, poruszali zagadnienia dotyczące przejawów demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, a także przedstawili katalog środków wychowawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego. Młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję oraz zadawali dużo pytań dotyczących różnych zachowań oraz ich skutków prawnych. Łącznie w 13 spotkaniach wzięło udział około 280 osób.

     Zajęcia z uczniami przeprowadzili nauczyciele policyjni Zakładu Służby Prewencyjnej – nadkom. Katarzyna Winnicka, kom. Marceli Śmiałek, st. asp. Michał Komosiński, asp. Dorota Kozłowska, mł. asp. Katarzyna Puławska i mł. asp. Przemysław Winnicki.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP i hg

zdj. ze zbiorów ZSP