Oględziny miejsc katastrof - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oględziny miejsc katastrof

Data publikacji 07.04.2017

Zakończyła się druga tegoroczna edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych”, oznaczona symbolem OMK-2/17. W jej przeprowadzeniu, po raz kolejny, wykładowców z Zakładu Szkoleń Specjalnych wsparli przedstawiciele CLKP oraz szeregu instytucji pozapolicyjnych.

     Teoretyczną część szkolenia wypełniły m.in. wykłady prowadzone przez dr. prof. nadzw. Ryszarda Grosseta (Szkoła Główna Służby Pożarniczej),  podinsp. Ewę Kartasińską (biegłego z zakresu badań biologicznych z Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji), Andrzeja Lewandowskiego (Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych), Tadeusza Rysia, Jana Młynarczyka i Andrzeja Gniwka (Przewodniczącego i członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych), Krzysztofa Kuropieskę i Marka Szymankiewicza (członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich) oraz Ewelinę Grabowską i Artura Wesołowskiego (reprezentujących Główny Urząd Nadzoru Budowlanego). Część praktyczna szkolenia obejmowała symulację oględzin miejsca katastrofy lotniczej z udziałem śmigłowca i kilku ofiar, w trakcie której naszych słuchaczy wspierał Mieczysław Wyszogrodzki, członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Po raz kolejny na zajęciach został użyty skaner 3D, którego możliwości zaprezentowali wykładowcy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, kpt. Bartłomiej Klepczyński i Ludomir Niewiadomski.

     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację zajęć dydaktycznych i zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu obrazującego ich przebieg.

kom. Iwona Bogusz/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS