Filmowe warsztaty - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Filmowe warsztaty

Data publikacji 07.04.2017

W dniach 4-6 kwietnia w Centrum Szkolenia Policji odbyła się kolejna edycja doskonalenia lokalnego dla nauczycieli policyjnych z zakresu opracowania scenariusza i realizacji filmu dydaktycznego. Doskonalenie było organizowane i prowadzone przez nauczycieli policyjnych Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii.

     W czasie trzydniowego spotkania, nauczyciele zostali zapoznani z różnymi formami filmowymi stosowanymi w dydaktyce, podstawowymi etapami realizacji filmu dydaktycznego, zasadami opracowywania scenariusza, a także obsługą kamery oraz zasadami montażu obrazu i dźwięku. W części praktycznej warsztatów, na podstawie opracowanego scenariusza, nauczyciele określili harmonogram zdjęć, a następnie przystąpili do nagrania i montażu filmu dydaktycznego.

     Film dydaktyczny to nowoczesny środek audiowizualny, który odgrywa bardzo istotną rolę na zajęciach dydaktycznych. Zajęcia, w czasie których nauczyciele policyjni wykorzystują film dydaktyczny, wzbogacają słuchaczy o nową wiedzę, systematyzują ją oraz zwiększają sprawność słuchaczy w posługiwaniu się słownictwem zawodowym.

     Życzymy naszym nauczycielom nowych pomysłów w realizacji filmów dydaktycznych.

     Doskonalenie prowadzili podinsp. Wioletta Białkowska i asp. Marcin Grzeszyk.

Tekst i zdjęcia: asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP