Kandydaci na instruktorów strzelań policyjnych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kandydaci na instruktorów strzelań policyjnych

Data publikacji 20.02.2017

6 lutego br. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego, w którym uczestniczą policjanci wytypowani do wykonywania w swoich jednostkach organizacyjnych zadań instruktora strzelań policyjnych. Spośród dwudziestu kandydatów do udziału w zajęciach zakwalifikowano 15 policjantów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu kwalifikacyjnego.

     Kurs specjalistyczny dla policjantów, którzy będą wykonywać zadania instruktora strzelań policyjnych, to okres intensywnych zajęć poświęconych nie tylko problematyce technik i taktyki strzeleckiej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy kursu zapoznają się między innymi z systemem szkolenia strzeleckiego policjantów, rolą instruktora w procesie doskonalenia strzeleckiego oraz podstawowymi elementami metodyki szkolenia strzeleckiego. W celu optymalnego przygotowania absolwentów kursu do roli instruktora kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji przywiązuje wiele uwagi do zajęć z zakresu standaryzacji wiedzy i umiejętności każdego z uczestników. Niezwykle istotnym etapem kursu są zajęcia polegające na warsztatowej prezentacji zajęć strzeleckich.

     W ciągu 22 dni zajęć kandydaci na instruktorów zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć a zwieńczeniem procesu kształcenia będzie egzamin instruktorski, który składa się z dwóch etapów – testu wiedzy oraz oceny umiejętności prowadzenia zajęć strzeleckich z grupą policjantów.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/kierownik ZIP

zdj. ze zbiorów ZIP