Przed służbą patrolowo-interwencyjną - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przed służbą patrolowo-interwencyjną

Data publikacji 17.02.2017

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyła się kolejna w tym roku, 4 edycja warsztatów doskonalących pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych, oznaczona symbolem WSPTI-4/17. Warsztaty skierowane są przede wszystkim do policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną w swoich jednostkach organizacyjnych.

     W trakcie warsztatów policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przygotowano do nich takie założenia, by odzwierciedlały zdarzenia, z którymi funkcjonariusze najczęściej mają do czynienia podczas służby. Omawiając wykonywane przez słuchaczy ćwiczenia, prowadzący zajęcia podkreślali konieczność przeprowadzania interwencji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników, a także zgodnego z prawem wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego. Udział w warsztatach umożliwiał też przypomnienie sobie sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym osobom. Jesteśmy przekonani, że zdobyte wiedza i doświadczenie przełożą się na profesjonalne wykonywanie zadań zawodowych.

     Warsztaty doskonalące pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych realizowane są w ZKP od 2015 r. W zeszłym roku zostało przeszkolonych 428 słuchaczy, a na rok 2017 zaplanowano 40 edycji tej formy doskonalenia – skorzysta z niej 640 osób.

podkom. Adam Przybylik/ZKP

zdj. st. asp. Dominik Jędryka/ZKP