Współpraca z CEPOL - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z CEPOL

Data publikacji 10.02.2017

8 lutego br. w Budapeszcie, w siedzibie CEPOL, odbyło się spotkanie z przedstawicielami dwunastu instytucji partnerskich z pięciu krajów Unii Europejskiej, które w 2017 r. po raz pierwszy będą organizować szkolenia we współpracy z agencją. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji.

     Celem spotkania było zapoznanie nowych partnerów CEPOL z takim zagadnieniami, jak: dokumentacja związana z organizacją szkolenia, w tym terminarz działań, wykonanie budżetu przewidzianego na realizację szkolenia oraz możliwości wprowadzania korekt, korzystanie z modułu Learning Management System oraz e-learning jako wsparcie szkoleń stacjonarnych lub samodzielna forma realizacji szkolenia. Zasadnicza część zajęć, prowadzonych przez przedstawicieli CEPOL, miała charakter warsztatów, co niewątpliwie sprzyjało uzyskaniu szeregu istotnych informacji, które są kluczowe w procesie organizacji tego typu przedsięwzięć.

     Centrum Szkolenia Policji jako jednostka prowadząca aktywną działalność na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej od 2016 r. jest partnerem CEPOL, agencji Unii Europejskiej zajmującej się koordynacją polityki szkoleniowej służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich. Jednym z przejawów angażowania się Centrum Szkolenia Policji we współpracę międzynarodową jest między innymi uzyskanie przez jednostkę funduszy na organizację szkolenia po nazwą: Ochrona świadka. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dniach od 28 sierpnia do 1 września br. W jego organizacji, poza Centrum Szkolenia Policji i  CEPOL, wezmą udział również przedstawiciele EUROPOL-u – agencji Unii Europejskiej zajmującej się wspieraniem walki z przestępczością międzynarodową i terroryzmem.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/kierownik ZIP

zdjęcie: archiwum ZIP