Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny dla policjantów służby prewencyjnej według nowego programu

Data publikacji 03.02.2017

W dniach od 16 do 27 stycznia br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza, z pięciu zaplanowanych w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych (ANI-1/17). W zajęciach uczestniczyło dwudziestu funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę patrolową.

     Styczniowa edycja kursu nie tylko rozpoczęła cykl zajęć doskonalenia zawodowego policjantów patrolujących nasze miejscowości, lecz była także pierwszą, którą realizowano w oparciu o zmodyfikowany program nauczania. Obecnie zajęcia z uczestnikami kursu ANI trwają nie tydzień, lecz dwa tygodnie, co wynika ze zwiększenia liczby godzin zajęć programowych – z zakresu interwencji policyjnych z 28 na 64 i szkolenia strzeleckiego z 12 na 16. Zmian dokonano również w treściach nauczania – dodano zagadnienia związane z podejmowaniem interwencji w stosunku do osób, które zachowują się agresywnie w związku z zaburzeniami psychicznymi lub w efekcie działania substancji psychoaktywnych oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas interwencji.

     Zwiększenie czasu realizacji kursu stwarza możliwość lepszego przygotowania policjantów do podejmowania interwencji i dodatkowo pozwala na szeroką wymianę doświadczeń zawodowych wśród uczestników zajęć.

kom. G. Leśniak/ZIP

zdjęcia: archiwum ZIP