W trosce o bezpieczeństwo - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo

Data publikacji 02.02.2017

Centrum Szkolenia Policji, oprócz realizacji zadań związanych z prowadzeniem szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, od wielu lat angażuje się również szereg projektów o charakterze profilaktycznym skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W efekcie dobrej współpracy z placówkami oświatowymi, a także organami samorządowymi i organizacjami społecznymi kadra CSP, w 2016 r., uczestniczyła w realizacji 174 przedsięwzięć, w których wzięło udział ponad 10 tys. osób.

     Legionowskie placówki oświatowo-wychowawcze przesłały do CSP propozycje blisko 90 tematów, które zostały zrealizowane przez nauczycieli policyjnych Centrum w czasie zajęć w szkołach i przedszkolach. Omawiane treści dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przypominano obowiązki pasażera (podróżowanie w zapiętych pasach bezpieczeństwa), zasady poruszania się po drogach publicznych i o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Funkcjonariusze przekazywali też uczestnikom spotkań „odblaski’ i zachęcali, by korzystać z nich nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym.

     Kolejne zagadnienia omawiane przez policjantów CSP związane były z bezpiecznym wypoczynkiem w czasie wakacji i ferii zimowych. Policjanci zajmowali się również problemem cyberprzestępczości, narkotyków i dopalaczy. Dużo uwagi poświęcili zapobieganiu różnym formom agresji i przemocy, a także innym zachowaniom będącym przejawem demoralizacji. Starsi uczestnicy spotkań mogli uzyskać informacje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne. Spotkania profilaktyczne były organizowane również dla rodziców i opiekunów dzieci, którym policjanci przypominali prawa i obowiązki wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

     W 2016 r. zorganizowano Dni Otwarte CSP, tradycyjnie, w głównej siedzibie jednostki w Legionowie oraz po raz pierwszy w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.  We wrześniu na terenie CSP odbył się też charytatywny piknik rodzinny na rzecz Olimpiad Specjalnych - Polska. Podobnie, jak w latach ubiegłych przedstawiciele Centrum spotkali się z mieszkańcami Legionowa na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka oraz Festiwalu Nauki w Jabłonnie, a w przedszkolach na terenie Gminy Legionowo kadra dydaktyczna i słuchacze CSP uczestniczyli w akcji Cała Polska czyta dzieciom.

     Kontynuowana była też współpraca ze szkołami średnimi, które realizują program dla klas o profilu policyjnym. Dla młodzieży tych szkół przygotowano szereg przedsięwzięć edukacyjnych umożliwiających przekazanie treści m.in. z zakresu podstawowej wiedzy policyjnej, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prezentowano również zaplecze dydaktyczne szkoły, a także sprzęt będący na wyposażeniu Policji.

     Aktywność Centrum Szkolenia Policji w obszarze popularyzowania dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego przynosi wymierne korzyści wszystkim uczestnikom tego rodzaju przedsięwzięć, w tym również funkcjonariuszom kształcącym się w CSP, dlatego wciąż jesteśmy zainteresowani angażowaniem się w kolejne projekty.

hg

zdj. ze zbiorów CSP