Będzie klub HDK - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie klub HDK

Data publikacji 17.11.2016

Centrum Szkolenia Policji i Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Legion” zawarły porozumienie o współpracy. Jej celem jest wzajemna pomoc w zakresie upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa.

Centrum Szkolenia Policji już od wielu lat kontynuuje szlachetną akcję zbierania krwi. Tylko w ubiegłym roku kadra i słuchacze szkoły oddali 72 litry tego cennego daru. Dotychczas akcje krwiodawstwa, organizowane na terenie CSP, były przeprowadzane przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ. Od dziś, w tym zakresie, będziemy współpracować z kolejnym podmiotem. Przy CSP zostanie utworzony oddział Klubu Legion. Kontynuowane będzie zaangażowanie szkoły w przedsięwzięcia charytatywne związane ze zbiórką krwi. Włączymy się również w popularyzowanie tej idei.    

hg/WP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS