Teoria poparta praktyką - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Teoria poparta praktyką

Data publikacji 07.11.2016

Dzięki profesjonalizmowi funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Policji słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego uczestniczyli w niezwykłej lekcji poglądowej. W czasie służby patrolowej, pełnionej w ramach zajęć programowych, mogli obserwować, jak ich nauczyciele policyjni podejmują interwencje – pierwszą wobec nietrzeźwej osoby i kolejną, której celem było uratowanie mężczyzny z płonącego budynku.

     Obowiązek zrealizowania w warunkach rzeczywistych służb patrolowych przez wszystkich słuchaczy, które na mocy dokonanych uzgodnień odbywają się w jednostkach terenowych garnizonu mazowieckiego i stołecznego, został określony w programie szkolenia. To dla słuchaczy doskonały sposób na  skonfrontowanie wiedzy i umiejętności zawodowych, nabywanych dotychczas w środowisku szkolnym, z realizacją zadań w warunkach rzeczywistych. Nadzór dydaktyczny nad słuchaczami CSP sprawują nauczyciele policyjni Zakładu Służby Prewencyjnej.  Zadanie jest odpowiedzialne i chociaż dla niektórych zabrzmi to jak truizm, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i z czym przyjdzie zmierzyć się na służbie.

     Na początku października podinsp. Sławomir Sierocki i asp. szt. Magdalena Walukiewicz nadzorowali służby słuchaczy, realizowane na terenie KPP w Pułtusku. W pewnym momencie ich zainteresowanie wzbudził jeden z pojazdów. Natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki BMW. W wyniku podjętych czynności służbowych okazało się, że kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości, dodatkowo we wnętrzu kontrolowanego pojazdu policjanci ujawnili narkotyki. Niespełna dwa tygodnie później, w czasie kolejnej służby, tym razem w Wieliszewie, kom. Robert Kuchar i asp. Wojciech Biedrzycki zauważyli kłęby dymu wydobywające się z jednej z posesji. Policjanci niezwłocznie udali się do budynku i wyprowadzili z zadymienia zdezorientowanego i spanikowanego mężczyznę. Jednocześnie wezwali straż pożarną oraz przystąpili do gaszenia pożaru ogrodzenia, wezwali też na pomoc osoby postronne, by uniemożliwić przedostanie się ognia na pozostałe zabudowania mieszkalne.

     Gratulujemy naszym kolegom właściwej postawy zawodowej, zdecydowania i profesjonalizmu w działaniu. Życzymy też wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

mł. insp. Grzegorz Perz/Kierownik ZSP