RDs-6/16 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

RDs-6/16

Data publikacji 08.08.2016

W Centrum Szkolenia Policji, rozpoczęła się szósta edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. Do 16 września br. 63 policjantów ruchu drogowego z całej Polski będzie się przygotowywać do pełnienia służby na drogach.

Podczas kursu funkcjonariusze zapoznają się z obowiązującymi aktami pranymi, wykorzystywanymi w służbie. Zakres tematyczny programu obejmuje min.: podstawowe przepisy ruchu drogowego, kontrolę transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów, pełnienie służby na drogach, kierowanie ruchem drogowym, pomiar prędkości, a także rejestrację zachowań uczestników ruchu drogowego.

Prowadzone są również zajęcia z tematu: Obowiązkowe Ubezpieczenie OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Realizują je przedstawiciele Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, z którymi współpracuje Centrum Szkolenia Policji.

Absolwenci kursu otrzymają świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego z wpisanym ogólnym wynikiem nauki oraz oceną z egzaminu końcowego.

 

Tekst i zdjęcia: mł. asp. Marta Paw/ZRD